Met behulp van werkingsvermogen dat over het algemeen elektrisch is, brengen warmtepompen thermische energie van een laag temperatuurniveau, dat niet gebruikt kan worden, naar een hoger niveau dat wel gebruikt kan worden. Een voorbeeld hiervan is te vinden in het Zürich Abattoir, waar hogetemperatuurwarmtepompen van thermea. Energiesysteme GmbH worden gebruikt om ervoor te zorgen dat energie uit restwarmte teruggewonnen kan worden voor verwarming en warm water.

Hogetemperatuurwarmtepompen met transkritische GEA CO2-compressoren gebruikt in het abattoir Zürich

Abattoir Zurich

Het abattoir, dat meer dan 100 jaar oud is, is een van de belangrijkste vleesverwerkende fabrieken in Zwitserland en heeft bijna 500 mensen in dienst. De eigenaar van de locatie en het gebouw is de stad Zürich. De fabriek dient als model voor veel abattoirs in Zwitserland en daarbuiten. 

De hogetemperatuurwarmtepompen in het Zwitserse abattoir werken met het milieuvriendelijke koelmiddel R744 (CO2) en bestaan uit in totaal 12 praktisch onderhoudsvrije, transkritische GEA CO2-compressoren. De warmte-output van de HGX34/150-4 SH CO2 T-modellen is in totaal 800 kW.

Er wordt verwarmingswater met een stromingstemperatuur van 90°C en een prestatiecoëfficiënt (COP) van meer dan 3,4 gegenereerd. Op deze manier is meer dan driemaal de gebruikte energie-input beschikbaar als bruikbare warmte-output.

Deze hoge mate van efficiëntie wordt bereikt door een uitgebreide hydraulische optimalisering van het toevoersysteem, zodat er het hele jaar door lage retourtemperaturen van de systemen voor warm tapwater voor huishoudelijk gebruik en verwarming van gebouwen mogelijk zijn.

Installatie van de warmtepompen

De warmtebronnen worden op elkaar aangesloten via een gesloten koelwatercircuit en getransporteerd naar een bufferreservoir voor restwarmte, dat gekoeld wordt door de warmtepomp.

Dankzij het concept van warmteterugwinning met R744 als koelmiddel worden niet alleen de energiekosten, maar ook de CO2-emissies in het milieu drastisch verlaagd: De jaarlijkse uitstoot van kooldioxide kan met meer dan 510 ton worden gereduceerd, terwijl er 260.000 m³ aardgas wordt bespaard.

Rechts ziet u een foto van de installatie van de warmtepompen in het abattoir in Zürich.

Terug