De korte weg naar excellentie

Continue verbetering wijst GEA de weg naar excellentie, door de productiviteit te verbeteren en verspillingen te beperken.

Uwe Möller is een man met een missie. Als Director of Ideas & Improvement Management / Lean Manufacturing Management stuurt hij GEA aan in haar proces van continue verbetering.

‘Ideeënmanagement‘ is een instrument om leiding te geven en te leren. Een instrument dat moet worden gezien als aanvulling op de andere methoden en systemen van een organisatie die aan de basis liggen voor zakelijk succes, niet als concurrentie hierop. ‘Lean’ betekent dat alle werknemers worden betrokken bij het systematisch identificeren en elimineren van alle activiteiten die geen toegevoegde waarde opleveren voor de klant.

‘Toegevoegde waarde is datgene waarvoor de klant bereid is te betalen – activiteiten die een product of dienst verbeteren,’ legt Uwe uit. ‘Verspillingen zijn alle activiteiten waarvoor de klant niet bereid is te betalen, met andere woorden, waarbij er geen waarde wordt toegevoegd aan ruwe materialen, producten of diensten.’

Hij gelooft dat de sleutel ligt in relatiemanagement. ‘Het is van het grootste belang dat er geluisterd wordt naar collega’s en het management, om effectief relaties te onderhouden met verschillende mensen – en ze te motiveren,’ zegt Uwe. Er is nog nooit iets groots bereikt zonder dat er enthousiasme voor was gekweekt.’

Uwe trad bij GEA in dienst in 1985, bij de afdeling R&D. Sinds 2008 werkt hij aan het succes van i²m, het managementsysteem van ideeën en verbeteringen van het bedrijf, dat, vindt hij, een essentiële rol speelt in het continue verbeteringsproces. In 2012 verbeterde hij zijn referenties verder door de zwarte band te verdienen in kaizen en ‘lean manufacturing’.

Kaizen - Lean - Six Sigma

Kaizen is Japans voor ‘continue verbetering’ en vormt samen met Lean Six Sigma een serie instrumenten en technieken voor procesverbetering. Lean management concentreert zich op het elimineren van processtappen die niet leiden tot toegevoegde waarde. Six-Sigma bant de variaties en afwijkingen uit in de resterende processtappen met waardetoevoeging. 

‘Lean verzekert dus dat je de juiste dingen doet, en Six-Sigma bevestigt dat je deze dingen meteen de eerste keer al op de juiste manier doet,’ aldus Uwe. ‘Lean betekent dat mensen leren dat ze moeten zoeken naar en nadenken over verspillingen. Vervolgens, wanneer ze verspilling zien, gebruiken ze hun hersenen - en vinden ze betere manieren om dingen efficiënter te doen.’   

‘Van groot belang is het voortdurend naar voren brengen van betere ideeën (i²m) en creatievere manieren om problemen op te lossen. Dit betekent niet dat dingen grondig worden uitgekleed - integendeel. Alles draait om innovatie, creativiteit, efficiëntie en het betrekken van iedereen bij het oplossen van het probleem.’

De efficiënte benadering kan vaak eenvoudige oplossingen betekenen, zoals het plaatsen van schappen en laden voor het meenemen van gereedschap in servicewagens. ‘Stel je voor dat onze technici minstens één uur per dag zouden doorbrengen met het zoeken naar het juiste gereedschap,’ zegt Uwe. ‘Dat betekent vijf uur per week, dus 230 uur per jaar. Vermenigvuldig dat met het aantal servicetechnici, en je komt op een enorme hoeveelheid tijd en geld die geen waarde toevoegen.’

Uwe werkt met collega’s die zich bezighouden met continue verbetering op andere afdelingen van GEA wereldwijd, waarbij goede ideeën worden gedeeld en gemeenschappelijke Lean Six Sigma-standaards worden ontwikkeld. Hij heeft ook de Master Black Belt in Lean Six Sigma behaald, die nieuwe tools toevoegt aan de vaardigheden van de traditionele zwarte band.

‘Wij hebben maar twee ‘kleine’ dingen nodig in onze ‘Lean’-wereld: een serie instrumenten en een bepaalde mentaliteit,’ voegt Uwe toe. ‘De uitdaging hier is de juiste mentaliteit - en dat is iets waar we aan moeten werken.’

Ga naar boven