Oplossingen voor toepassingen met stoomturbines

Tijdens gebruik wordt smeerolie voortdurend blootgesteld aan verontreiniging. Vervuilende stoffen zoals schurende stoffen, stof, condens en afbraakproducten worden afgezet in het smeeroliecarter. Aanwezigheid van zuren en katalysatoren in de olie zorgen voor een versnelde veroudering.

Zuivere olie - vlotte werking

Oil

GEA systemen separeren water en vaste stoffen uit de olie door middel van hoge centrifugaalkrachten. De gesepareerde olie bevat slechts sporen van niet-gebonden water en is nagenoeg vrij van vaste (metaal) stoffen. Zo wordt de juiste werking van de smeerolie gewaarborgd en wordt de levensduur verlengd, wat een positief effect heeft op de kosten.

Belangrijkste voordelen

  • Langere levensduur van de turbineolie
  • Minder slijtage en minimale kosten

Ontluchting van turbinecondensators

multi-stage-vacuum-generation_power-turbine-degassing-01

In turbinecondensators wordt de energie in de stoom door maximale expansie optimaal benut. De expansie van de stoom in de zogenaamde turbinecondensator zorgt voor een lage druk achter de turbine. Ook de ontluchting van de condensator werkt hieraan mee, die tevens andere gassen afvoert.

De haalbare druk is afhankelijk van de procesomstandigheden en van de constructie van de turbinecondensator. Tegenwoordig bestaan zowel watergekoelde als luchtgekoelde condensators. De omstandigheden voor condensatie in de turbinecondensator worden bepaald door de temperatuur van het koelwater, de stoombelasting op de turbine, de hoeveelheid aanwezige gassen (niet condenseerbaar) en de ontluchting. Normaal wordt een druk van 25 tot 250 mbar verkregen.

Meestal worden 2-fasige stroomstraal-vacuümpompen gebruikt. Soms bestaan ze echter uit 3 fasen. Stoomstraalpompen met oppervlaktecondensators, gevolgd door een vloeistofring-vacuümpomp, worden ook gebruikt. 

De koeling van de tussen- en nacondensator wordt normaal beïnvloed door het condensaat van de turbinecondensator omdat de hitte van de geëxpandeerde stoomstraal dan wordt overgedragen naar de condensaatstroom en op die manier wordt teruggewonnen.