Behandelingssystemen voor gasturbines in elektriciteitscentrales

Gasturbines werken op dieselolie, ruwe olie of zware stookolie - verschillende soorten brandstof die op de juiste manier moeten worden behandeld naar gelang het gebruik ervan.

Betrouwbare bescherming van turbines

Om dit te bereiken worden systemen voor centrifugaalscheiding van GEA toegepast in uiteenlopende procesfasen. De betreffende modules vormen samen een complete oplossing die alle taken op een betrouwbare manier uitvoert, zowel de ontwatering van brandstoffen als de reductie van in water oplosbare delen of scheiding van vaste (schurende) stoffen.

Verhoging prestaties elektriciteitscentrale

Stroomproducenten met elektriciteitscentrales met gasturbines kunnen erg veel kosten besparen door stookoliebehandelingssystemen in hun elektriciteitscentrales met gasturbines te installeren. Efficiënte behandeling van dieselolie, zware stookolie en ruwe olie reduceert de corrosievatbaarheid van gasturbines drastisch. De tijd tot de volgende revisie wordt dus veel langer.

Reviseren van een gasturbine (inclusief de stroomonderbreking) is erg duur. GEA stookoliebehandelingssystemen beschermen de belangrijkste investering van de hele installatie - de gasturbine.

Systeemtechniek

GEA maakt gebruik van innovatieve technologieën en heeft unieke procescompetenties op dit gebied. Samen met haar klanten ontwikkelt GEA winstgevende stookoliebehandelingssystemen voor installaties met gasturbines. Van de probleemanalyse tot de installatie van het systeem, GEA is thuis in alle procesfasen voor dieselolie, zware stookolie en ruwe olie, en biedt hiermee winstgevende voordelen voor klanten in de vorm van complete probleemoplossingen.

Onze procesinstallaties - maatwerkoplossingen

Onze procesinstallaties worden op maat ontworpen, rekening houdend met de aard van de te gebruiken brandstoffen en oliën. Het ontwerp wordt beïnvloed door verschillende factoren, bijvoorbeeld maatwerkafmetingen, viscositeit, densiteit en de mate van vervuiling.