Behandeling van stookolie

In de sector voor elektriciteitsproductie wordt vaak gebruikgemaakt van dieselmotoren die zware stookolie, ruwe olie of dieselolie verbranden. Door scheidingssystemen te leveren die specifiek zijn ontworpen voor continu gebruik onder de zwaarste omstandigheden, draagt GEA bij aan een optimaal geproduceerd vermogen en een lange levensduur voor deze motoren, daarbij rekening houdend met de strenge milieunormen.

Maximale scheidingsefficiëntie

Zelfreinigende separatoren met GEA unitrol -systemen halen volcontinu water en vaste stoffen uit de olie. Hierdoor wordt een optimaal scheidingsrendement voor verschillende soorten brandstoffen en smeeroliën gewaarborgd.

Gegarandeerde werking dus, de klok rond

Behandelingssystemen met GEA separatoren roepen een halt toe aan deze ongewenste gevolgen: vervuilende vaste stoffen zoals zand, roest en catfines worden op een betrouwbare manier afgescheiden, net als water, waardoor kalkaanslag en samensmelting van belangrijke delen van de motor worden voorkomen. De gebruiksduur van cilinders, zuiger, nozzles en aanvoerpompen wordt steeds langer. Tegen deze achtergrond kunnen oliën van steeds lagere kwaliteit probleemloos worden gebruikt als brandstof.