Maximale verwijdering van catfines - maximale brandstofkwaliteit voor stroomopwekking

Gevaarlijke katalytische resten in brandstoffen vormen een steeds grotere uitdaging voor elektriciteitscentrales. De exacte hoeveelheid catfines in de brandstof is immers vaak niet bekend. De stoffen zijn zo schurend dat ze motorschade of zelfs vernietiging van de machine kunnen veroorzaken. Om dit probleem tegen te gaan biedt GEA een innovatieve en duurzame technologie voor brandstofverwerking waarbij de catfines op een doeltreffende manier uit de brandstof worden verwijderd.

Efficiënte brandstofverwerking met de CatFineMaster van GEA

Een doeltreffende oplossing om gevaarlijke katalysatorstoffen (catfines) van brandstof te scheiden met één druk op de knop, is de GEA CatFineMaster. Catfines kunnen ernstige motorschade veroorzaken en, in extreme omstandigheden, zelfs de hoofdmotor vernietigen. Brandstofverwerking in elektriciteitscentrales is dan ook van essentieel belang; de nieuwe CatFineMaster kan deze taak op een uiterst efficiënte en betrouwbare manier uitvoeren. Het systeem bestaat uit een separator als basiselement met een aanvoerpomp die kan worden geregeld in het proces, zodat de doorstroming van de stookolie geoptimaliseerd wordt, rekening houdend met de respectievelijke proceseisen. Zo wordt extra efficiënt gewerkt, wat ook een lager energieverbruik oplevert. Het systeem wordt aangevuld door het nieuwe IO regelsysteem van GEA en optionele meet- en analyseapparatuur.