Industriële Warmteterugwinning

Succesvolle industriële bedrijven over de hele wereld zijn in hun productieproces gericht op twee essentiële elementen: productoptimalisatie en kostenverlaging. Maar wat als deze twee factoren gelijktijdig kunnen worden gerealiseerd, terwijl ook CO2-uitstoot significant kan worden verlaagd? Bij GEA helpen we onze klanten om precies dit te bereiken. Dat doen we onder meer met de introductie van industriële warmtepomptechnologie binnen hun productieprocessen en -faciliteiten.

Waarom warmtepompen?

Ongeveer 60 procent van de totale proceskosten wordt gewoonlijk besteed aan energie, dus daar liggen ook de grootste potentiële kostenbesparingen. Naast het leveren van industriële koeloplossingen, optimaliseert GEA daarom ook aan het proces gerelateerd gebruik van water en energie. Op die manier voorkomen we dat restwarmte wordt verspild. Voor onze klanten levert dat energiebesparingen op en een verlaging van de CO2-uitstoot.  

Onze aangepaste warmtepompen:

  • Minimaliseren het energieverbruik
  • Verlagen de operationele kosten
  • Verlagen de CO2-uitstoot

Hoe werkt het?

Warmtepompen zijn een belangrijke drijfkracht bij de reductie van of CO2- en NOx-uitstoot, vooral nu het elektriciteitsnet steeds verder wordt ontkoold dankzij het groeiende gebruik van wind- en zonne-energie. Op deze manier kunnen warmtepompen bijdragen aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties.

Wat doet de warmtepomp?

GEA warmtepompinstallatie bij Mars in Nederland
GEA warmtepompinstallatie bij Mars in Nederland (Foto: RCC K&L)

Een warmtepomp voorkomt dat afval- of restwarmte een koelinstallatie verlaat door warmte te hergebruiken en op een hoger temperatuurniveau te brengen, zodat het elders in het productieproces bruikbaar is voor functies zoals:

  • Processen met was- en reinigingswater
  • Verwarmingswater voor verwerkingsdoeleinden zoals pasteurisatie, blancheren en drogen

Warmtepomp omloop

Warmtepomp omloop

Warmtepomp voorbeeld

Warmte voorbeeld

Het bovenstaande voorbeeld uit de zuivelverwerking illustreert de niveaus waarop duurzame warmte kan worden beheerd om een koolstofvrije-uitstootoplossing te bereiken.

Niveau 1: Hergebruik van energie die direct via warmtewisselaars stroomt.

Niveau 2: Toepassen van een warmtepomp om het temperatuurniveau naar een hogere waarde te brengen.

Niveau 3: Oogsten van zonnewarmte (rechtstreeks van zonnecollectoren of indirect van aardwarmte) en direct toepassen in het proces na een temperatuurlift met een warmtepomp.

Scala aan warmtepompen

GEA biedt een uitgebreid assortiment warmtepompen voor de procesindustrie. Wij leveren state-of-the-art technologie en passen onze oplossingen aan de eisen van de klant aan, in een range van 200 tot 10.000 kW. Fundamenteel hierbij is de hoge kwaliteit van GEA’s uiterst efficiënte ammoniakschroef- en zuigercompressoren.