Behandeling van slib dat olie en water bevat

Slib dat olie en water bevat wordt gegenereerd via uiteenlopende activiteiten en processen aan boord van schepen, waaronder bezinking in tanks, tankontwateringsprocessen, lekkages of reinigingscycli in spoelfilters en centrifuges voor de behandeling van brandstofolie en smeerolie. De trend in de richting van het gebruik van brandstofolie met hoge dichtheid en hogere viscositeit en het gebruik van residuen als brandstof voor op middelhoge snelheid draaiende dieselmotoren, leidt ook tot een stijging in de productie van slib van zowel brandstofolie als smeerolie.

Opkomst van olie- en waterhoudend slib

De steeds grotere hoeveelheden olie- en waterhoudend slib vormen een groot afvalprobleem. Traditiegetrouw werden opties als verbranding van het slib aan boord, of aan land storten ervan ingezet om slib te verwerken. Verbranding is echter een duur proces omdat het slib moet worden ontwaterd door verdampers en vervolgens gemixt met kostbare dieselolie om een brandbare brandstof te genereren. Ook de verwerking van slib op het vasteland heeft hoge kosten, aangezien het slib naar een afvalverwerkingslocatie moet worden vervoerd, en daar moet voor worden betaald. 

Tot 95 procent reductie van het slibvolume met de GEA SludgeMaster

Het SludgeMaster-systeem van GEA lost dit afvalprobleem op. Het systeem maakt gebruik van een speciaal ontwikkelde centrifuge voor de ontwaterings- en olieterugwinningsprocessen, die het volume van het geproduceerde slib met 95 procent reduceert. Hierdoor worden ook de verdere kosten van afvalverwerking aanzienlijk verlaagd. Tegelijkertijd wordt waardevolle brandstofolie teruggewonnen en wordt het lenswatersysteem gezuiverd van olieresten, hetgeen helpt om de maritieme ecosystemen te beschermen.