Afvalwaterzuivering op schepen

Al het afvalwater, hetzij huishoudelijk of industrieel, komt uiteindelijk terecht in afvalwaterzuiveringsinstallaties. Hetzelfde geldt voor het afvalwater op moderne cruiseschepen. Voortbouwend op meer dan een eeuw van expertise en innovatie in de ontwikkeling van systemen en oplossingen voor de maritieme sector, biedt GEA afvalwaterzuiveringstechnologieën die heden ten dage op cruiseschepen worden gebruikt.

Maximale slibontwatering met de MBR decanter

GEA’s separatoren en decanters worden gewoonlijk gebruikt voor de verwerking van brandstof- en smeeroliën en voor de behandeling van bilgewater, slib en ballastwater op schepen. Een meer recente ontwikkeling voor onze decanters is de behandeling van afvalwater voor mariene toepassingen. De maritieme oplossing is gebaseerd op het membraanbioreactorsysteem (MBR-systeem) dat jarenlang werd gebruikt om verwerkt water van het actieve slib te scheiden. Dit systeem maakt een bezinktank overbodig. Aan boord wordt het membraan-gefilterde, overtollige actieve slib ontwaterd met behulp van een GEA UCD 305 MBR decanter, die tot negen kubieke meter slib per uur kan verwerken en het ideale formaat heeft voor cruiseschepen.

Membraanbioreactortechnologie

De membraanbioreactor genereert fijn actief slib, dat een contrast vormt met het grove slib dat wordt verkregen door andere technologieën te gebruiken. De MBR-decanter is ontworpen met kenmerken die er specifiek op gericht zijn om een maximale ontwatering van dit homogene, fijne slib te bereiken bij hoge doorvoercapaciteiten. De decanter is klein van formaat en bovendien zeer gemakkelijk te bedienen en kan worden afgesteld voor de verwerking van verschillende soorten afvalwater.  MBR-decanters vormen een beproefd systeem voor alle soorten van schepen.