Koeltechnologie voor de scheepvaart

Zeeën, oceanen en rivieren blijven aantrekkelijke routes voor het vervoeren van personen en goederen. De koudetechnische oplossingen van GEA zorgen ervoor dat passagiers comfortabel reizen en dat vracht in topconditie op de bestemming aankomt. Wij zijn ook specialisten op het gebied van koudetechnologie voor het transport van energie – bijvoorbeeld voor het kosten-efficiënte transport van vloeibaar aardgas.

GEA zorgt voor de juiste temperatuur aan boord

GEA is gespecialiseerd in koelprocessen en -technologie en met name in de temperatuurregeling van vracht, zowel voor de koopvaardij- en vrijetijdssector als voor de visindustrie. De HVAC-systemen van GEA houden passagiers en bemanning koel aan boord van de passagiersschepen van Carnival Cruise Lines en P&O. Onze koelsystemen zijn ook verantwoordelijk voor het koelhouden van tienduizenden kubieke meter vruchtensap op elk transportschip dat wij toerusten of ombouwen. GEA biedt ook cryotechnologie voor systemen die gas vloeibaar maken, koudetechnologie voor gasopslag in scheepstanken en technologie voor re-liquefactie aan boord. 

Versheid op volle zee dankzij de technologieën van GEA

Koeling in de scheepvaart

GEA levert doeltreffende koel- en vriestechnologieën voor vissersschepen, of het schip nu dezelfde dag nog in de haven terugkeert of voor langere periodes op zee blijft. In beide gevallen moet de vangst onmiddellijk tot een temperatuur van ongeveer 0°C worden gekoeld. Er zijn twee oplossingen om aan boord over ijs te beschikken: het ijs wordt aan boord geladen wanneer het schip vertrekt, of het ijs wordt op het schip zelf geproduceerd wanneer men het nodig heeft.

Probleemloos koelen voor vistransport

Vis

GEA heeft honderden vissershavens uitgerust met ijstorens die ijs produceren en opslaan. Vissers nemen dit ijs aan boord voordat ze de haven verlaten. Idealiter worden deze ijssilo's geïntegreerd in de havenfaciliteiten, zodat de schepen direct met ijs gevuld worden door een transportsysteem. De automatische torens van GEA slaan het ijs hygiënisch op, volgens de voor voedingsmiddelen en dranken geldende normen. Het ijs wordt met één druk op een knop verdeeld volgens het FIFO-principe. GEA kan ook ijstorens leveren met weegfuncties, betaling via munten en indicators voor de ijsvulstanden.