Membraanfiltratie voor nauwkeurige verwerking van nutritional formula's

Bij de productie van nutritional formula's worden de exacte nutritionele samenstelling en poederkenmerken gehandhaafd. Om nutritional formula's van superieure kwaliteit te verkrijgen zijn hanterings- en verwerkingsplatforms van vloeistof en ingrediënten van topkwaliteit nodig, waaronder membraanfiltratietechnologieën. GEA biedt een configureerbare portfolio van uiterst moderne systemen voor omgekeerde osmose, microfiltratie, ultrafiltratie en nanofiltratie. Onze oplossingen kunnen nauwkeurig worden toegesneden op de eisen van nieuwe en bestaande installaties voor nutritional formula's. GEA's klanten vertrouwen op onze kennis van de industrie, technologie en engineering om de kwaliteit van nutritional formula's, de verwerking ervan en de exploitatie van installaties te optimaliseren met een grotere efficiëntie, minder energie- en waterverbruik en minimaal afval en uitstoot.

Van de verwijdering van micro-organismen tot en met preconcentratie

GEA's microfiltratietechnologieën kunnen fabrikanten helpen om de bacteriologische eindkwaliteit van hun nutritional formula's te verzekeren. Door microfiltratie worden micro-organismen, cellen, sporen en onzuiverheden fysiek uit melk verwijderd, zonder dat er hoge temperaturen nodig zijn die de chemische samenstelling van voor nutritional formula's gebruikte magere melk en mager melkpoeder kunnen veranderen. Het permeaat dat teruggewonnen wordt door ultrafiltratie van de melk kan tevens worden gebruikt voor melkstandaardisatie, om het melkeiwitgehalte te optimaliseren voor de productie van nutritional formula's met exact de gewenste samenstelling.

Microfiltratie-installatie
Microfiltratie-installatie

Terugwinning van water en reinigingsmiddelen

Met GEA filtratietechnologieën kunnen verder de bedrijfs- en procesefficiëntie worden gemaximaliseerd en kosten worden bespaard. Installatie van een GEA omgekeerde-osmosesysteem bovenstrooms van een bestaande of nieuwe verdampingsinstallatie kan resulteren in aanzienlijke besparingen voor melkpoederinstallaties, door water uit de melk of wei te verwijderen vóór de verdamping. Door deze benadering kan de capaciteit van bepaalde verdampingssystemen drastisch worden vergroot. 

Omgekeerde-osmose- en nanofiltratiesystemen filteren vloeistof, voornamelijk water, uit. Door dit teruggewonnen water te zuiveren door middel van een ander GEA omgekeerd-osmosesysteem, kan het ofwel worden gebruikt om de installatie te reinigen ofwel, na behandeling van het water met hitte of UV, rechtstreeks als proceswater. 

En om te besparen op de reinigingskosten van installatie en apparatuur kunnen er nanofiltratiesystemen worden geïnstalleerd om de door CIP-systemen gebruikte reinigingsoplossingen te filteren. Door nanofiltratiesystemen voor dit doel te installeren kunnen belangrijke hoeveelheden waardevolle reinigingsmiddelen, zoals natriumhydroxide of salpeterzuur, worden teruggewonnen.