Membraanfiltersystemen voor kaasproductie

Membraanfiltersystemen kennen vele toepassingen binnen de kaasindustrie. Zij kunnen de productkwaliteit en de procesefficiëntie verbeteren en verhogen op die manier de opbrengst en de productiviteit van de installatie. Het gebruik van membraanfiltersystemen als alternatief voor traditionele technieken om kaas te maken, kan ook een aanzet vormen voor innovatie in deze door een sterke concurrentie gekenmerkte industriesector.

Standaardisering van kaasmelk

De samenstelling van kaasmelk verschilt afhankelijk van de herkomst van de melk en factoren zoals bijvoorbeeld veranderingen in het dieet van de melkveestapel door het jaar heen. De membraanfiltertechnologie van GEA kan worden gebruikt om zowel het vet- als het eiwitgehalte van kaasmelk te standaardiseren, om aan de precieze vereisten van elk kaasproduct te voldoen en variaties in de melksamenstelling te compenseren. Dit betekent dat kaasmakers het hele jaar door hetzelfde fabricageproces kunnen gebruiken, zonder dat ze hoeven te vrezen voor de consistentie van hun eindproduct.

Kaasverwerking

De membraanfiltertechnologie van GEA kan worden gebruikt als alternatief voor traditionele kaasproductietechnieken, bijvoorbeeld om de wei af te scheiden van de melkmet of zonder toevoeging van stremselom de opbrengst te verbeteren en de eigenschappen van de kaas te manipuleren als deel van de ontwikkeling van nieuwe producten.

Klaring van kaaspekel

Vele verschillende kaassoorten worden behandeld met pekel. Gedurende het proces worden vetten en eiwitten van de kaas afgescheiden in het pekelbad. De pekel kan ook vervuild raken door gist- en schimmelcellen, die de smaak van de kaas kunnen aantasten en nadelige gevolgen voor de houdbaarheid ervan kunnen hebben. De afvoer van pekel is echter duur en vaak verboden in verband met het hoge zoutgehalte. De ultrafiltratietechnologie van GEA kan worden gebruikt als praktische en uit milieu-oogpunt gezien duurzame techniek om vetten, eiwitten, schimmel- en gistcellen uit de pekel te filteren, zodat het pekelbad meerdere malen kan worden gebruikt en het chemische evenwicht behouden blijft.

Verrijking van kaasmelk

De ultrafiltratietechnologie van GEA kan niet alleen worden gebruikt voor standaardisering van de melk, maar ook voor de verrijking ervan, door de concentratie van vetten en eiwitten (met name caseïne-eiwit), die essentieel zijn om kaas te maken, te verhogen en tegelijkertijd het aandeel van minder belangrijke bestanddelen, zoals lactose, te verlagen. Hierdoor wordt het totale toevoervolume verminderd en kunnen kaasmakers de efficiëntie van vaste downstreamprocessen effectief verhogen. Dit doen zij door voorafgaand aan de verwerking, de niet-essentiële bestanddelen te verwijderen die anders deel zouden uitmaken van de weistroom. De verrijkingsniveaus kunnen worden gemanipuleerd om deze aan de capaciteit van de downstreamprocessen aan te passen; verhoogde concentratieniveaus van maximaal 25% van vet en eiwit in de toegevoerde melk zijn echter gebruikelijk. 

 

Waswater, CIP en productterugwinning

GEA biedt haar beproefde membraanfiltertechnologie ook aan voor de terugwinning van waswater, clean-in-place (CIP) chemicaliën en productresten. Dit levert geld op, doordat het gebruik van grondstoffen wordt teruggebracht. Het draagt bij aan een duurzamer proces en genereert een productstroom met toegevoegde waarde.