Uiterst efficiënte oplossingen voor de scheiding van afvalwater

De kosteneffectieve behandeling van afvalwaterstromen die ontstaan bij productie- of zuiveringsprocessen vormt een grote uitdaging voor chemische bedrijven. GEA biedt milieuvriendelijke, uiterst efficiënte oplossingen voor afvalwaterverwerking, bijvoorbeeld voor brouwerijen, zuivelbedrijven, olieraffinaderijen, leerlooierijen, schilderswerkplaatsen, wijnbouw, de staal- en papierindustrie, enz. Onze technologieën reduceren verwijderingskosten en maken terugwinning van waardevolle chemicaliën en verbindingen uit afvalstromen mogelijk.

Hoog volume afvalwater met meerdere vervuilende stoffen

Veel industriële processen gebruiken grote hoeveelheden water en genereren grote hoeveelheden afvalwater dat mogelijk verontreinigd is met potentieel schadelijke of gevaarlijke organische, anorganische, opgeloste en niet-opgeloste stoffen en chemicaliën. De behandelmethode en het niveau van de behandeling van deze stromen afvalwater hangen af van het type en de mate van verontreiniging.

 

GEA-decanters maken lagere verwijderingskosten en hogere winsten mogelijk

GEA-decanters zijn uiterst betrouwbaar voor wat betreft de processen, hygiëne en milieubescherming. Onze afvalwaterverwerkingstechnologieën worden wereldwijd gebruikt. Ze zijn zeer efficiënt als het gaat om de uitvoering van de scheiding en de kosten, en verbruiken minimale middelen. Ze worden gebruikt in continubedrijf voor het betrouwbaar afscheiden van ongewenste vaste stoffen en het ontwateren ervan totdat ze een schenkbare consistentie hebben, en verzekeren een hoog gehalte droge stof in de afgescheiden vaste stof. In veel gevallen kan het gezuiverde concentraat worden teruggevoerd in de productiecyclus, en kunnen de ontwaterde vaste stoffen worden gerecycled.

Naast decanters levert GEA ook complete industriële slibontwateringsinstallaties, met bijbehorende randapparatuur, voor flexibel gebruik. Het is zelfs mogelijk alle wezenlijke processtappen in één flexibel en mobiel systeem te concentreren in een vrachtwagen, aanhanger of container. De geautomatiseerde installaties worden geleverd met al het leidingwerk en zijn meteen gebruiksklaar.

Energie-efficiënte concentratie met verdampingsinstallaties van GEA

We kunnen ook voorzien in zeer efficiënte verdampingstechnologieën, waarmee industrieel afvalwater op betrouwbare wijze kan worden geconcentreerd in een hoogwaardige droge substantie. Deze milieuvriendelijke oplossing voor afvalwaterbehandeling condenseert het verdampte water, zodat het kan worden hergebruikt als proceswater.

GEA’s verdampingsinstallaties worden volledig geëxploiteerd met warmte uit stoom en aanwezige restwarmte en zijn dus buitengewoon energie-efficiënt.

Voordelen: