Verdamping voor afvalwaterverwerking

Bij industriële operaties wordt water gebruikt als integraal onderdeel van de processen, alsook voor activiteiten zoals spoelen, reinigen en koelen.

evaporation-effluent-chemical-02

Als gevolg hiervan genereert de industrie grote hoeveelheden afvalwater die sterk uiteenlopen qua mate en samenstelling van de verontreiniging. In de meeste gevallen moet dit afvalwater intern worden behandeld, voordat het in de openbare riolering of in rivieren, meren of de zee kan worden geloosd. Een kosteneffectief, efficiënt en milieuvriendelijk afvalwaterverwerkingsproces moet daarom integraal onderdeel zijn van de algehele planning voor een fabriek of installatie.

GEA ontwerpt en bouwt complexe installatiesystemen voor de behandeling van afvalwater en het terugwinnen van oplosmiddelen. Wij richten ons op een hoog zuiverheidsniveau, laag energieverbruik en lage restproductniveaus. Voor de behandeling van industrieel afvalwater ontwikkelen onze procesingenieurs installatieconcepten die systemen omvatten die zijn toegesneden op elke eis met betrekking tot afvalwaterverwerking.

Onze technologieën, waaronder falling film-verdampers, verdampers met forced circulation, platenverdampers en thermische en mechanical vapor recompression systemen (TVR+MVR), kunnen individueel worden geleverd of gecombineerd en geïntegreerd worden voor de behandeling van verschillende soorten afvalwater.