Maximale efficiëntie en minimaal afval

GEA’s membraanfiltratietechnologie kan klanten helpen om de verwerking van hoogwaardige speciale en fijnchemicaliën te optimaliseren en tevens de kosten te verlagen, de omzet te verhogen en de gevolgen van hun activiteiten voor het milieu te beperken.

Scheiding van speciale en fijnchemicaliën

Membraanfiltratie wordt in de hele industrie gebruikt om speciale en fijne chemicaliën te scheiden. De technologie kan worden toegepast als onderdeel van het proces zelf en ook om waswater te zuiveren dat verontreinigd is met proceschemicaliën, zodat het water kan worden teruggevoerd in het proces en er commerciële waarde kan worden gehaald uit chemicaliën die teruggewonnen worden via het filtratieproces. Deze recycling van proceswater reduceert tevens de afvoerkosten, vermindert het waterverbruik, beschermt het milieu en vermindert de belasting van zuiveringsinstallaties.

GEA biedt een ruime reeks membraanfiltratiesystemen voor de behandeling van speciale en fijnchemicaliën, en we hebben uitgebreide wereldwijde ervaring in diverse marktgebieden. Typische toepassingen zijn onder meer metaalrecycling, productie van speciale polymeren, black liquor, witwater, terugwinning van papieradditieven en terugwinning van pigmenten. Diafiltratie wordt gebruikt voor het ontzouten en de zuivering van producten.

GEA werkt samen met zijn klanten om hen te helpen hun processen te optimaliseren, de verwerking van afvalmateriaal commercieel te benutten en hun milieubeleid te ondersteunen. 

Onderzoek en proeffabrieken

GEA exploiteert onderzoeksfaciliteiten in de VS en in Europa voor de ontwikkeling en optimalisatie van vloeistofherwinningsprocessen en producten. Klanten worden zodoende in staat gesteld om de haalbaarheid en effectiviteit van terugwinningsprocessen in de praktijk aan te tonen, alvorens ze in de fabriek over te nemen. Door GEA geleverde proefinstallaties op skids kunnen bij de klant worden geïntegreerd voor uitgebreidere tests, vooruitlopend op grootschalige productie.