Energie-efficiënte scheiding voor hoge zuiverheid

Voor de scheiding van chemische stoffen is smeltkristallisatie een economisch en efficiënt alternatief voor distillatie. Meestal wordt dit gebruikt in zuiveringstoepassingen waar distillatie moeilijk is.

Toepassingen van smeltkristallisatie

Installation DB Chevron

Smeltkristallisatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het scheiden van:

·     Isomeren met nabijgelegen kookpunten

·     Azeotropische systemen

·     Temperatuurgevoelige stoffen

·     Componenten die neigen tot polymerisatie

·     Explosieve stoffen

Ruwe producten worden gewoonlijk afgekoeld in kristallisators met een geschraapt oppervlak, bijvoorbeeld kristallisators van het wisselaar- of vattype, afhankelijk van de specifieke toepassing. De kristallisator produceert zuivere productkristallen en concentreert de onzuiverheden in de resterende moedervloeistof. De kristallen worden vervolgens van de verontreinigde moedervloeistof gescheiden zodat er een stroom van zuiver product en een afvalstroom ontstaan. Het afvalmateriaal bevat geconcentreerde onzuiverheden maar ook waardevol product dat kan worden teruggewonnen, afhankelijk van de specifieke toepassing.

Elke individuele kristal wordt gesuspendeerd in de moedervloeistof en kan vrijstromend in de vloeistof groeien. Met miljarden kristallen per kubieke meter kan het groeioppervlak 5.000 tot 10.000 m² per m³ volume bereiken. Dit enorme groeioppervlak staat ideale groeitempo’s toe die resulteren in de karakteristieke zuivere kristallen die worden verwacht van het eutectische kristallisatieproces. De kristallisatorsuspensie wordt in een waskolom gepompt waar de zuivere kristallen afgescheiden en vervolgens gewassen worden om eventuele resterende moedervloeistof te verwijderen. Suspensie-kristallisators produceren zuivere kristallen. Waskolommen kunnen effectief alle moedervloeistof verwijderen en daardoor product met ultrahoge zuiverheid produceren.