Behandeling van uitlaatgassen

In de chemische industrie, waar stromen veel complexer kunnen zijn, worden behandelingssystemen van uitlaatgassen geleverd die het mogelijk maken om zelfs bij de hoogste concentraties gehalogeneerde, organische zwavel- en fosforverbindingen te werken.

De afgewerkte gehalogeneerde en zwavelverbindingen worden meestal behandeld met één of meer stadia van natte absorptie (scrubbers) en met een quenching-gedeelte. 

Scrubbertoepassingen in de anorganische chemische industrie hebben tot taak om de volgende stoffen te elimineren: 

 • Gehydrogeneerde halogenen
 • Amines
 • Ammoniak
 • NOx
 • Salpeterzuren (waaronder salpeterigzuur)
 • SOx
 • Zwaveligzuren
 • Sulfiden
 • Silanen
 • Siloxanen
 • Siliciumoxide
 • Halogeenhoudende silica
 • Boor
 • Gehydrogeneerde boor
 • Boorzuur
 • Koolstofdioxide
 • Fosforzuren
 • Gehalogeneerde fosfor
 • Fosforoxiden
 • Titaniumoxide
 • Gehalogeneerde titanium
 • Fosgeen

Bij de verbranding van chloorhoudend afval of bij reactieprocessen waar chloorwaterstofzuur ontstaat, worden afvalgassen met relatief grote hoeveelheden chloorwaterstof gegenereerd. Deze moet worden gescheiden. Voor het reinigen van deze afvalgassen vormt een gasscrubberinstallatie de meest economische oplossing.

De ferro en non-ferrometallurgie houdt zich bezig met de winning en verwerking van ertsen en de productie van non-ferro-/ferro-metalen en hun legeringen.  Tijdens deze processen ontstaan er bijproducten, waaronder stof van metaaloxiden of minerale meststoffen en ongewenste gasvormige componenten, die moeten worden gereinigd voordat ze vrijkomen in het milieu