Oplossingkristallisatie in de biochemische industrie

Oplossingkristallisatie wordt vooral bereikt door verdamping, koeling of chemische reactie. Verdampingstechnieken worden gewoonlijk toegepast in gevallen waarin de oplosbaarheid van de opgeloste stof bijna onafhankelijk is van temperatuur, en oververzadiging wordt bereikt door de slurry te concentreren. Kristallisatie door vacuümkoeling wordt toegepast wanneer de oplosbaarheid in hoge mate afhankelijk is van temperatuur. Kristallisatie door vacuümkoeling heeft het voordeel dat er geen koeloppervlakken zijn, zodat aanslag dus geen probleem is.

Van cafeïne tot vitamine C

Coffein Crystals

Al decennia lang is GEA actief in het ontwerpen van installaties en levering van apparatuur voor oplossingkristallisatie van organische stoffen die gerelateerd zijn aan voedingsmiddelen en farmaceutica, zoals citroenzuur, cafeïne, glutaminezuren en MSG, lysine, threonine, speciale suikers en vitamine C. We bieden ook apparatuur voor verwante upstream-producten, waaronder ketogulonzuur, natriumascorbaat en natriumketogulonaat. 

Onze expertise positioneert ons ook als de ideale partner voor het ontwerpen van bijbehorende afvalwaterzuiveringssystemen voor de herwinning van waardevolle chemicaliën, zoals natriumsulfaat uit vitamine C-productie, of sulfaat als een bijproduct, en bakkersgist (en bio-ethanol) vinasseconcentratie met terugwinning van kalium. Deze afvalwaterinstallaties gebruiken GEA’s kristallisatietechnologie, samen met verwante technologieën zoals membraanscheidingsprocessen, flocculant-ondersteunde precipitatieprocessen en behandeling met actieve kool, om de vereiste hoge constante kwaliteit te bereiken. 

GEA heeft een modern onderzoekscentrum dat procesontwerpen kan evalueren en gedetailleerde modellering kan uitvoeren, om ervoor te zorgen dat de op volledige kracht werkende installatie succesvol zal zijn.