Reiniging van procesafvalgassen

Luchtstraal-scrubinstallaties zijn perfect geschikt voor het reinigen van afgewerkte lucht die afkomstig is van processen met chemische reactie, productiegebouwen, ontluchting van containers en leging van reservoirwagens.

emission-process-exhaust-gas-cleaning-01

Net zoals bij alle natte scrubbers laat GEA’s luchtstraal-scrubinstallatie het waswater circuleren. Omdat zij echter  werkt volgens het ejectorprincipe, is er geen sprake van drukverlies maar wordt er juist druk gegenereerd in de gasstroom, zodat een ventilator vaak niet meer nodig is.

Voor de fijne reiniging zijn er als tegenstroomkolommen een extra pakking of trays geïnstalleerd in de separator van de scrubber. Afhankelijk van de specifieke toepassing, kunnen luchtstraal-scrubbers ook worden ontworpen met verschillende effecten of worden gecombineerd met Venturi-scrubbers of aërosolseparators.

Als reinigingsmiddel worden zuiver water, verdunde zuren of bijtende oplossingen gebruikt. Dit betekent dat de scrubbers zeer goed geschikt zijn voor de absorptie van halogenen (F2, Cl2, Br2, I2), waterstofhalogeniden (HF, HCl, HBr, HI), zwavelverbindingen (SO2, SO3, H2S), ammoniak (NH3), en alcoholen, carboxylaciden en amines met een laag moleculair gewicht.

Als het afvalgas een voldoende grote concentratie van slechts één schadelijke stof bevat, kan het ook mogelijk zijn om producten te genereren uit afvalgassen, zoals: 

  Productie van zoutzuur uit gasvormig HCl

•  Productie van ammoniakoplossing uit ammoniak

  Productie van natriumwaterstofsulfiet uit SO2/SO3

  Productie van chloorbleekmiddel uit chloor

Afhankelijk van de aard van de chemische stoffen die worden gereinigd, kunnen de installaties worden geconstrueerd uit materialen op metaalbasis (zacht staal, roestvrij staal, legeringen of non-ferro metalen), gecoat staal, thermoplastische of met glasvezel versterkte kunststof.