Technologie voor efficiënte scheiding van vloeistoffen

GEA is het leidinggevende bedrijf in de wereld op het gebied van mechanische scheiding. Wij bieden technologie voor de efficiënte verwerking van vloeistoffen en vloeibare mengsels en verzekeren een aanzienlijke toegevoegde waarde voor het eindproduct.

Onze separators en decanters voor de agrochemische industrie combineren de beste mechanische scheidingstechnologie met een grondig begrip van de zekerheid van investeringen en de veiligheid van producten en processen. Dit resulteert niet alleen in hoge rendementen van de gebruikte grondstoffen maar ook in betrouwbaar procesmanagement dat efficiënt gebruik maakt van middelen en dus ook in de bescherming van mensen en milieu.

GEA ondersteunt de chemische industrie al decennia lang bij uiteenlopende scheidingstaken. De scheiding gebeurt met separators en decanters.

GEA-separatoren voor agrochemische producten zijn geschikt voor

  • vloeistof/vaste stof-klaring
  • 3-fasenscheiding

terwijl GEA decanters worden gebruikt voor

  • vloeistof/vaste stof-klaring
  • ontwatering

De machines hebben onze partners wereldwijd overtuigd door de hoge kwaliteit van de eindproducten, kosteneffectiviteit, een voorzichtige benadering bij de omgang met resources en, last but not least, door de zeer hoge veiligheid voor mensen, machine en milieu.