Menu
Deel 3: NOx-beheersingstechnologie
contact

Deel 3: NOx-beheersingstechnologie

Emissiebeheersing is een mijlpaal in de wereldwijde milieubescherming voor mens en dier en voor de aarde zelf. In een 5-delige serie gaan we dieper in op een vijftal oplossingen en bijbehorende technologieën die de procesindustrie helpen bij het beheersen en minimaliseren van emissie uitstoot. In dit deel gaan we in op: NOx-beheersingstechnologie.
Emissiebeperkende maatregelen - NOx

NOx-beheersingstechnologie (verwijdering van stikstofoxides)

Stikstofoxiden (NOx) is de verzamelnaam voor verbindingen tussen zuurstof en stikstof. De voornaamste zijn stikstofmonoxide en stikstofdioxide. Stikstofoxiden ontstaan net als zwaveldioxide bij de verbranding van fossiele brandstoffen. 

In Europa verplicht nieuwe regelgeving in de context van de IPPC-richtlijn, bekend onder de naam Richtlijn Industriële Emissies (RIE), industriële locaties om te voldoen aan nieuwe normen inzake de emissie van schadelijke stoffen. Deze teksten hebben met name betrekking op de emissies van stikstofoxiden. Bovenop deze Europese richtlijn kunnen nog extra beperkingen op nationaal of lokaal niveau worden opgelegd.

Een effectieve methode voor het beheersen van stikstofoxide-emissies uit verbrandingsbronnen is Selective Catalytic Reduction-technologie (SCR).

NOx unit
Een referentie voor een van GEA’s klanten binnen de zware industrie, waar een NOx unit (zilver met GEA logo) is geïnstalleerd om de benodigde eis mbt NOx te behalen.

Selective Catalytic Reduction-technologie (SCR)

SCR is een manier voor omzetting van stikstofoxiden (NOx). Bij de verbranding van kool, petroleumproducten, aardgas en huishoudelijk en gevaarlijk afval voor industriële productie komen er schadelijke stoffen vrij, die samen met afgas worden uitgestoten. Op die manier worden aanzienlijke hoeveelheden NOx gevormd, een van de meest vervuilende stoffen, ondanks geoptimaliseerde verbranding. Door de reactie van stikstofoxiden met andere bestanddelen in de atmosfeer wordt ozon gecreëerd. Dit leidt tot de zogenaamde smog in de zomer. Andere reactieproducten zoals salpeterzuur komen in het water en de bodem terecht met neerslag in de vorm van zure regen. De hieruit voortkomende nitraataccumulatie heeft negatieve gevolgen voor mensen, planten en dieren.

Deze technologie is gebaseerd op de chemische reductie van stikstofoxides (NOx) tot moleculaire stikstof (N2) en waterdamp (H2O). De SCR-technologie maakt gebruik van een katalysator om het rendement van de NOx-verwijdering te vergroten, waardoor het proces zich op lagere temperaturen kan voltrekken. Afhankelijk van de plaats van de DeNOx-eenheid (d.w.z. bovenstrooms of benedenstrooms van de ontstoffingsfase) wordt er onderscheid gemaakt tussen toepassingen met een hoog en laag stofgehalte. 

SCR wordt toegepast om NOx-emissies te verminderen van bijvoorbeeld:

  • Afvalverbranding
  • Chemische industrie
  • Energiecentrales
  • Metaalindustrie
  • Glastuinbouw


De belangrijkste technologie om stikstofemissies mee te beheersen is:

Heeft u een vraag over emissiebeperking en/of de oplossingen en technologieën van GEA? Vul dan dit formulier in. Een specialist neemt contact met u op.

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Inschrijven

Wij zijn er om u te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we uw vraag beantwoorden.

Stel uw vraag