Menu
Deel 2: Rookgasontzwaveling (DeSOX)
contact

Deel 2: Rookgasontzwaveling (DeSOX)

Emissiebeheersing is een mijlpaal in de wereldwijde milieubescherming voor mens en dier en voor de aarde zelf. In een 5-delige serie gaan we dieper in op een vijftal oplossingen en bijbehorende technologieën die de procesindustrie helpen bij het beheersen en minimaliseren van emissie uitstoot. In dit tweede deel gaan we in op: rookgasontzwaveling.
Emissiebeperkende maatregelen - rookgasontzwaveling

Rookgasontzwaveling (FGD, verwijdering van zwaveloxiden)

Met rookgasontzwaveling bedoelen we de verwijdering van zwaveldioxide (SO2) uit gassen die ontstaan bij de verbranding van fossiele brandstoffen of bij industriële processen zoals cement-, glas-, staal-, ijzer- en koperproductie. 

Zwaveloxiden worden door middel van het de-SOx-proces uit de rookgassen van verbrandingsinstallaties verwijderd. SOx is de verzamelnaam voor zwavelzuurstofverbindingen, waartoe o.a. zwaveldioxide behoort.

De vereiste reiniging is vaak niet alleen het absorberen van zure componenten (SO2, HCL, HF, etc.) door middel van injectie van gehydrateerde kalk [Ca(OH)2] of natriumbicarbonaat [NaHCO2], maar ook het verzamelen van deeltjes om te voldoen aan de vereisten inzake stofemissies, en verder indien nodig het absorberen van dioxines (PCDDF) en zware metalen door actieve kool.

DeSOx

Er zijn verschillende SOx-beheersingsprocessen beschikbaar. In het droge DeSOx- en halfdroge DeSOx-proces wordt gehydrateerd kalkpoeder (of ander absorberend materiaal) in de uitlaatkanalen geïnjecteerd om SO2 en SO3 te elimineren uit procesemissies. Het natte DeSOx-proces gebruik een slib van alkalisch absorberend materiaal, gewoonlijk kalksteen of kalk, of zeewater om zwavelcomponenten te absorberen en gassen te wassen.

Wilt u advies op maat van een emissiebeheersingsexpert van GEA? Vul dan dit formulier in. Een specialist neemt contact met u op.

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Inschrijven

Wij zijn er om u te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we uw vraag beantwoorden.

Stel uw vraag